logo-ThePUB.png, 16kB

The PUB výzva – pravidla soutěže


The PUB výzva je soutěž pro všechny hosty řetězce restaurací The PUB po celé České republice, v níž můžete vyhrát večírek v The PUB dle vlastního výběru (výherce bude mít na výběr 10 The PUB restaurací po celé České republice) v hodnotě 10 000,- Kč.


 

1) Organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je The PUB Franchising s.r.o. se sídlem Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1, IČ 26412225 (dále jen „organizátor“).


 

2) Doba trvání soutěže

Soutěž potrvá od 1. října 2019 (12:00) do 10. prosince 2019 (12:00 hod.).


 

3) Způsob a podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.

Přihláškou do soutěže je vlastnoručně vyrobené video o kterékoliv restauraci řetězce The PUB nebo o konceptu jako celku. Video soutěžící zašle jako odkaz ke stažení (nikoliv na stream v podobě YouTube, Vimeo a další) na adresu soutez@thepub.cz.

Každý soutěžící se může zúčastnit jen s jedním videem.

Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.

Odesláním soutěžního videa, tedy přihlášením do soutěže, soutěžící uděluje organizátorovi úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zároveň bere na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s užitím svého videospotu organizátorem soutěže (dále jen „licence“) a to bez nároku na honorář. Licence se uděluje jako výhradní, časově a územně neomezená a opravňuje k užití videospotu všemi způsoby užití známými v době vyhlášení soutěže.

Účastí v soutěži soutěžící také bere na vědomí, že jeho dílo musí splňovat veškeré náležitosti audiovizuálního díla. To znamená, že se ve videu nesmí neoprávněně objevit materiál (video, fotka, zvuk) chráněný autorským zákonem. Pro veškeré dotazy týkající se této problematiky využijte prosím komunikační kanál centrálního FB profilu The PUB (https://www.facebook.com/thepub.cz).

Stejně tak soutěžící svou přihláškou do soutěže potvrzuje, že jeho video dílo je v souladu se zásadami GDPR.


 

4) Technická specifikace soutěžních videí

Stopáž videa: 30 sekund – 2 minuty. Video, které bude kratší než 30 sekund a delší než 2 minuty, nebude do soutěže zařazeno. Není žádná časová tolerance.

Rozlišení videa: Full HD (1920 x 1080px) a vyšší.

Video musí být natočeno a zpracováno v klasickém formátu na šířku.


 

5) Obsahové zadání

Video musí být o The PUB. Buď o celém řetězci nebo jen o jednom konkrétním PUBu. Jinak je zadání úplně volná tvorba. To znamená, že soutěžící může natočit video libovolného žánru, s komentářem, bez komentáře, jen s podkresovou hudbou a tak dále.


 

6) Způsob hodnocení soutěže

O nejlepším videu rozhodne porota složená z členů vedení řetězce. Hodnotit se bude zejména originalita nápadu. Čím lepší bude technická kvalita videa, tím lépe. Technická kvalita nicméně nebude stěžejním kritériem. Výherce bude oznámen 15. 12. 2019 skrze centrální FB profil The PUB (https://www.facebook.com/thepub.cz) a výherci emailem.


 

7) Cena pro vítěze

Autor nejlepšího videa vyhraje večírek v kterékoliv restauraci The PUB po celé České republice v hodnotě 10 000,- Kč.

Výherci soutěže pošleme email s podrobnými informacemi, jak si výhru vybrat.

Výherce bude mít na výběr 10 The PUB restaurací po celé České republice.